Saturday, August 1, 2009

SIRI 12

KEDUA BELAS:
Tulisan tuan yang berbunyi:

“MAT DESA pula jika dieja dalam ejaan jawi membentuk perkataan MAD DASA (mim, dal, dal, sin) yang membawa maksud menambah ombak besar atau mencetuskan ombak besar.
Ombak atau gelombang jika dirujukkan kepada ilmu sastera, malah dalam Al-Quran sendiri merupakan kiasan kepada ‘ujian’ atau ‘tentangan’ sebagaimana firman-Nya:
Dan apabila mereka dilanda ombak (tentangan atau ujian) yang besar seperti gunung, mereka menyeru Allah dengan memurnikan keta’atan kepada-Nya maka tatkala Allah menyelamatkan mereka sampai di daratan, lalu sebagian mereka tetap menempuh jalan yang lurus . Dan tidak ada yang mengingkari ayat-ayat Kami selain orang-orang yang tidak setia lagi ingkar.
( Luqman: 32 )

Oleh itu, jika Mat Desa pula yang diguna-pakai, nama Nakhoda LayarBahtera bolehlah diertikan seperti berikut:

Jasad manusia yang diduduki oleh Allah,
Iaitu Nakhoda Bahtera pilihan-Nya
Yang mencetuskan tentangan hebat umat manusia

dan

Jasad manusia yang diduduki oleh Allah,
Iaitu Nakhoda Bahtera pilihan-Nya
Yang menambahkan ujian kepada umat manusia

http://manatuhanallah.wordpress.com/di-sebalik-nama-nakhoda-layarbahtera/


KOMEN :
Nama “MAT DESA” jika ditulis dalam bahasa Arab mahupun tulisan jawi, “dal” itu mestinya:
Berbaris bawah. Maka bunyinya MAT DISA, bukan MAT DASA. Ataupun...
Berbaris bawah dengan “ya” mati di depan. Maka bunyinya “MAT DIISA”.

Jadi bunyinya mestilah sama ada “MAT DISA” ataupun “MAT DIISA”, tidak mungkin ia menjadi “MAT DASA”!

Apa penjelasan tuan?

..................................................................................

Tafsiran nama Mat Desa oleh pihak tuan itu seolah-olah hendak menunjukkan betapa si Nakhoda Layar Bahtera iaitu Mohd Shahjurulazmi yang jasadnya diduduki Allah adalah benar hinggakan mencetuskan tentang orang ramai dan menjadi ujian kepada manusia. Tapi kami tidak nampak jalannya bagaimana MAT DESA boleh menjadi MAD DASA dalam tulisan jawi.

SIRI 11

KESEBELAS:
Tulisan tuan yang berbunyi:

Berikut adalah nama sebenar Nakhoda LayarBahtera:
Mohd Shahjurulazmi bin Mat Desa @ Ismail
Nama ibu- Fatimah bte Yahya

Secara terperinci, perkataan demi perkataan, nama ini dapat dipecahkan sebagai berikut:
MOHD bermaksud TEMPAT YANG TERPUJI
SHAHJURULAZMI bermaksud RAJA YANG BELAYAR, PILIHAN ALLAH
ISMAIL bermaksud DENGARLAH ALLAH

Keterangan:
‘Tempat Yang Terpuji’ merujuk kepada ‘Jasad manusia yang diduduki oleh Allah’.
‘Raja yang belayar’ pula merujuk kepada ‘Nakhoda Bahtera’.
Oleh itu, nama beliau secara keseluruhannya membawa maksud:
Jasad manusia yang diduduki oleh Allah,
Iaitu Nakhoda Bahtera pilihan-Nya
Maka, dengarlah oleh kamu semua seruan Allah”

KOMEN:
Sefaham kami, “MOHD” bermaksud “yang terpuji”, bukannya “TEMPAT yang terpuji”. Nampaknya pihak tuan bersungguh-sungguh untuk mengaitkan perkataan-perkataan ini dengan ‘TEMPAT’ supaya ‘TEMPAT’ itu boleh pula dikaitkan dengan ‘INDIVIDU TERTENTU’. Seterusnya manusia diajak supaya mengikut individu tersebut. Betulkah?

Mohon penjelasan: ..................................

Pada nama “SHAHJURULAZMI” itu, bahagian mana yang bermaksud “raja” dalam BAHASA ARAB?

Mohon penjelasan: .....................................

Kemudian kami juga ingin minta kepastian tentang maksud nama ISMAIL.
Kita ambil contoh. Nabi Yaakub juga bernama ISRAIL. “Isra” bermaksud “berjalan malam” (sama juga dengan peritiwa Isra’ Nabi Muhammad saw) manakala “il” bermaksud “Tuhan”. “Il” sama sekali tidak bermaksud “Allah”.

Persoalannya, dari mana datangnya “il” diterjemah sebagai “Allah”?
“Il” itu nama jawatan sedangkan “Allah” ialah nama pemegang jawatan “il” itu. Hal ini membuatkan kami tertanya-tanya, mengapa tuan tidak menterjemahkannya secara benar? Mengapa pihak tuan tidak teliti dalam menterjemah?

Mohon penjelasannya: .......................................

Jadi nama “Israil” bermaksud “dijalankan oleh Tuhan pada waktu malam” ataupun “berjalan pada waktu malam kerana Allah” memandangkan dalam penghijrahannya, Nabi Yaakub dan kaumnya (kemudiannya dinamakan kaum Bani Israil) banyak bermusafir pada waktu malam. Ia tidak bermaksud “BERJALANLAH ALLAH” ataupun ‘BERJALANLAH TUHAN”. Betulkan?

Jadi untuk nama “ISMAIL”, ia juga tidak boleh diterjemahkan sebagai ‘DENGARLAH ALLAH” ataupun “DENGARLAH TUHAN”.

SIRI 10

KESEPULUH:
Tulisan tuan yang berbunyi:
“Berikut adalah nama sebenar Nakhoda LayarBahtera:
Mohd Shahjurulazmi bin Mat Desa @ Ismail
Nama ibu- Fatimah bte Yahya”

KOMEN:
Jadi orang inilah yang tuan maksudkan sebagai Allah, iaitu Nakhoda Layar Bahtera?

Persoalan kami- Bagaimana orang ini tahu dirinyalah nakhoda Layar Bahtera itu? Apakah hujah-hujah kukuh yang membuktikan memang dialah Nakhoda Layar Bahtera iaitu Allah?

Mohon penjelasan: ...........................................

SIRI 9

KESEMBILAN:
Tulisan tuan yang berbunyi:

“Kita lihat kembali ayat surah Al-Isra’ yang telah di bincangkan sebelum ini di bawah topik ‘Di sebalik nama LayarBahtera’.
Tuhan kamu yang melayar Bahtera ini supaya kamu mencari kurniaan-Nya. Sesungguhnya Dia Maha Penyayang terhadap kamu.
( Al-Isra’: 66 )

Ayat ini menyatakan bahawa Allah yang melayar bahtera ini. Ini menunjukkan bahawa Allah adalah ‘Nakhoda Bahtera’ yang dimaksudkan.”

KOMEN:
Pada pemahaman kita, dari SEGI HAKIKATNYA, Allah melayar kesemua bahtera di muka bumi ini, bukan bahtera yang tuan maksudkan saja. Bahkan Allahlah yang menerbangkan semua kapal terbang, yang menggerakkan semua kenderaan dan menjalankan semua binatang tunggangan.

Jika pihak tuan mengatakan Allah melayar bahtera yang tuan maksudkan itu, siapa pula yang melayar bahtera-bahtera lain? Bukankah Allah juga?

Jadi kami melihat tidak ada bezanya antara bahtera itu dengan bahtera-bahtera lain kerana kesemuanya dilayar oleh Allah jua. Semuanya bernakhodakan Allah.

Jika “bahtera” itu bermaksud satu-satu ajaran, maka ajaran-ajaran yang lain juga digerakkan oleh Allah. Itu dari SEGI HAKIKATNYA.

Bolehkah pihak tuan buktikan yang bahtera/ ajaran lain tidak digerakkan oleh Allah?

Mohon penjelasan: .........................................

SIRI 8

KELAPAN:
Tulisan tuan yang berbunyi:

Dari segi istilah sendiri, perkataan ‘mahdi’ berasal dari kata dasar ‘had’ (menamatkan). Jika dirujuk kepada usia dunia, ‘menamatkan’ membawa maksud ‘melaksanakan Hari Kiamat’.

Oleh itu, mahdi membawa pengertian ‘tempat melaksanakan Hari Kiamat.’
Oleh kerana ‘Al’ dalam bahasa Arab digunakan bagi merujuk kepada Allah,
maka Al-Mahdi bermaksud ‘tempat Allah melaksanakan Hari Kiamat.’

Kenapa pula lelaki ini dirujukkan sebagai tempat?
Jawabnya, kerana jasadnya dijadikan sebagai tempat yang diduduki oleh Zat Allah yang melaksanakan Hari Kiamat.

http://manatuhanallah.wordpress.com/di-sebalik-nama-nakhoda-layarbahtera/

KOMEN:
Benarkah perkataan “MAHDI” berasal daripada kata dasar “HAD” (menamatkan) ?
Dari mana sumbernya mengatakan “AL” (di depan perkataan Mahdi itu) dalam bahasa Arab merujuk kepada “ALLAH”?

Sefaham kami juga, Allah boleh melaksanakan kiamat tanpa berkehendakkan jasad mana-mana makhluk untuk Dia duduki.

Dengan hanya merujuk kepada USIA DUNIA, tuan mengatakan ‘MENAMATKAN’ itu ialah ‘melaksanakan Hari Kiamat’? Kukuhkah hujah sebegini?

Mula-mula tuan mengatakan ‘MAHDI’ bermaksud ‘menamatkan’. Kemudian jadi ‘TEMPAT menamatkan’ ataupun ‘TEMPAT melakasanakan hari Kiamat’. Persoalan kami, dari mana pula datangnya perkataan ‘TEMPAT’ itu?

Mohon penjelasan: ..........................................

SIRI 7

KETUJUH:
Tulisan pihak tuan:

Yang menjadi masalah sekadar pemahaman manusia sahaja tidak bertepatan dengan kehendak sebenar Allah, namun, ini bukanlah alasan untuk perbalahan.
Cuma, bagi agama yang merujuk kepada Zabur(Buddha), Taurat(Hindu) atau Injil(Kristian), mahu tak mahu akhirnya mesti juga merujuk kepada Al-Quran sebagai kitab terakhir yang dibawa oleh Muhammad SAW untuk lebih mudah memahami cerita hujung dunia iaitu proses perjalanan Kiamat.
http://manatuhanallah.wordpress.com/kiamat-dalam-4-kitab/

KOMEN:
Menurut kenyataan ini:
Penganut agama Buddha merujuk kitab Zabur
Penganut agama Hindu merujuk kitab Taurat

Antara kita Taurat dengan kitab Zabur, kitab Taurat datang terlebih dahulu. Kitab Taurat turun kepada Nabi Musa yang zamannya sekitar 1300 SM. Kitab Zabur pula turun kepada Nabi Daud yang zamannya sekitar 1000 SM. Maksudnya, kitab Taurat datang lebih kurang 300 tahun lebih awal daripada kitab Zabur.

Gautama Budhha hidup sekitar 500 SM, iaitu 800 tahun sesudah Taurat dan 500 tahun selepas Zabur. Kitab Taurat dan Zabur dihimpunkan setempat (bersama-sama puluhan kitab nabi-nabi Bani Israil yang lain) oleh kaum Bani Israil yang kita namakan hari ini sebagai Perjanjian Lama. Persoalannya, mengapa hanya kitab Zabur yang sampai kepada penganut agama Buddha? Mengapa kitab-kitab lain tidak sampai sedangkan ia dikumpulkan setempat dan dipelihaa oleh kaum yang sama?

Mohon penjelasan: ....................................

Agama Buddha mempunyai kitab sucinya sendiri iaitu kitab Tripitaka (Tiga Keranjang). Kitab ini pula hanya ditulis dan dibukukan pada zaman Raja Asoka sekitar 200 SM. Sebelum itu semua isi kandungan Tripitaka dihafal oleh para sami. Maksudnya, hanya selepas 300 tahun dari kematian Buddha, barulah penganut Buddha mempunyai kitab suci bertulis. Sebelum itu tidak pernah ada.

(Sekitar 480 SM, hafazan ajaran-ajaran Buddha disemak buat kali pertama oleh 500 orang sami termasuklah Ananda, murid kesayangan Gautama. Persidangan ini berlangsung selama 7 bulan. Semakan kali kedua dibuat 100 tahun selepas itu apabila 700 orang sami bersidang selama 8 bulan. Semakan kali ketiga ialah pada 269 M iaitu zaman Raja Asoka. Selepas itulah baru ajaran-ajaran Buddha dibukukan. Itulah kali pertama penganut agama Budha mempunyai sebuah kitab suci)

Saya pernah membaca (tidak kesemua bahagian) isi kitab Tripitaka ini. Sekadar bacaan saya, tidak nampak pula ia sama dengan kitab (yang didakwa sebagai) Zabur dalam Perjanjian Lama itu.

Adakah pihak tuan mempunyai apa-apa bukti kukuh mengatakan agama Buddha merujuk kitab Zabur?

Mohon penjelasan: ..............................................


“Hindu merujuk Taurat”.

Nabi Musa hidup sekitar 1300 SM, dan kitab Taurat turun kepadanya. Padahal kitab Rig Weda sudah mula disusun sekitar 1500 SM. Sebelum itu, ajaran-ajaran kitab Rig Weda (yang mengandungi banyak puji-pujian kepada Tuhan dan dewa kaum Aryan) dan lain-lain diturunkan secara lisan sudah entah berapa generasi. Dipercayai ajaran kitab Weda dibawa oleh bangsa Aryan ke India Kuno. Bangsa Aryan datang ke India sekitar 2000 SM. Maka sudah tentulah mereka tidak merujuk kitab Taurat memandangkan Taurat datang 700 tahun kemudian. Kitab Rig Weda pula mengandungi mentera-mentera, ia tidak dalam tulisan karangan biasa sebagaimana Taurat. Jelaslah Taurat dan Weda berbeza.

Mohon penjelasan: ...................................................

(Saya lebih cenderung mengatakan kitab Weda banyak merujuk suhuf-suhuf Nabi Ibrahim)

Tambahan- Taurat dibawa oleh Nabi Musa. Zabur dibawa oleh Nabi Daud. Nabi Isa membawa Injil sebagai penggenap kepada Taurat. Ketiga-tiga Taurat, Zabur dan Injil dibawa oleh kaumnya Musa, Daud dan Isa (iaitu keturunan Nabi Ishak). Pemerintah Yunani menganut agama berhala. Sebab itu agama pemerintah Yunani dengan agama keturunan Nabi Yaakub berbeza. Itu juga menjadi salah satu sebab pemerintah Yunani (penyembah berhala dan dewa) memusuhi Nabi Isa dan para hawarinya (pengikut ajaran Taurat dan Injil).

Lihat pula agama pemerintah Yunani (yang berbeza dengan ajaran Taurat itu). Agama Yunani ada banyak persamaan dengan agama Hindu. Bahkan boleh kita katakan agama Hindulah yang mempengaruhi agama Yunani kerana Hindu datang lebih awal. (Tapi tidak mustahil juga kaum sebahagian kaum Aryan yang berhijrah ke India berasal dari wilayah sekitar Yunani. Maksudnya agama Yunani mempengaruhi agama Hindu)

Yunani menyebut HERACLUS yang bermaksud ‘pahlawan’. Hindu menyebut Hara Kala, yang juga bermaksud ‘pahlawan’.
Yunani menyebut NEPTUN yang bermaksud Dewa Air. Hindu pula menyebut NAPATANA yang bermaksud Dewa Banjir.
Ahli matematik dan falsafah Yunani ada yang bernama PHYTAGORAS. Dalam bahasa Sanskrit PITHAGURU bermaksud ‘ahli ilmu’.
Seorang lagi ahli falsafah Yunani bernama ANAXAGORAS. Dalam bahasa Sanskrit ANANGAGURU bermaksud ‘Ahli Roh’.

Jadi lebih tepat jika dikatakan agama Yunani (yang tidak sama dengan ajaran Taurat itu) dipengaruhi oleh agama Hindu (yang tentunya tidak sama juga dengan ajaran Taurat). Dari segi perbahasan ilmu mantik, kita bolehlah buat rumusan mantik begini:

Agama Yunani tidak sama agama Taurat.
Agama Hindu sama dengan agama Yunani.
Maka... agama Hindu juga secara automatik tidak sama dengan agama Taurat.

(Ini bahasan secara mantik, dan bahasan secara mantik bukanlah paling tepat, sekadar untuk memberikan pemahaman tentang idea yang saya bawa saja)

Bagaimana tuan boleh mendakwa agama Hindu merujuk Taurat? Pelik juga kami memikirkannya.

Saya bawa satu lagi rumusan mantik:

Agama Yunani menyembah berhala dan dewa.
Agama Hindu menyembah berhala dan dewa.
Agama Taurat tidak menyembah berhala dan dewa.
Maka... agama Taurat tidak sama dengan agama Hindu dan Yunani.

Kesimpulannya, ajaran Hindu tidak sama dengan ajaran Taurat. Mengapa dikatakan Hindu merujuk Taurat? Apa bukti-bukti pihak tuan boleh berikan untuk mempertahankan bahawa agama Hindu merujuk kitab Taurat?

Mohon penjelasan: ...................................................

SIRI 6

KEENAM:
Tulisan tuan yang berbunyi:
“Sebagaimana yang telah diterangkan, Allah datang ke bumi dalam bentuk manusia iaitu Zat-Nya dibawa oleh seorang lelaki yang gelarannya menurut hadis, Al-Mahdi.”

KOMEN:
“ALLAH DATANG KE BUMI DALAM BENTUK MANUSIA...”
Pemahaman begini biasanya ada dalam agama-agama lain ataupun ajaran-ajaran sesat. Tapi kita belum boleh menghukum kerana mestilah dipastikan terlebih dahulu maksud pihak tuan yang tulen.

Apakah yang dimaksudkan dengan “Allah datang ke bumi dalam bentuk manusia” itu ialah Zat Allah? Jika yang datang itu benar-benar Zat Allah, berapa peratuskan Zat Allah yang datang itu? Jika yang datang itu 100% Allah, mungkin kami bersetuju. Itu pun akan ada perbincangan lanjutan.

Berapa peratuskah Zat Allah dalam bentuk manusia (lelaki) itu?

Mohon penjelasan: ...................................................

Jika yang datang dalam bentuk manusia itu ialah Zat Allah 100%, maksudnya Allah sudah terpengaruh dengan arah, ruang, tempat, masa dan posisi. Padahal Zat Allah suci daripada semua kelemahan itu! Jadi yang datang itu jelaslah bukanlah Allah!

Jika yang datang dalam bentuk manusia itu bukan 100% Allah tetapi SEBAHAGIANnya saja, maka itu juga bukan Allah. Hal ini kerana Zat Allah tidak terpengaruh dengan PEMBAHAGIAN. Dia tidak/ mustahil boleh dipecah-pecahkan atau dipisah-pisahkan.

Dalam ajaran Islam, tidak ada kepercayaan mengatakan “Allah datang ke bumi dalam bentuk manusia”. Dalam ajaran Hindu, ya. Dalam ajaran Kristian lebih ya. Malahan inilah yang menjadi pokok perbezaan terbesar antara agama Islam dengan aliran Kristian majoriti kerana mereka percaya Tuhan datang ke bumi dalam bentuk manusia (iaitu Jesus Christ), iaitu ZatNya yang dibawa oleh seorang lelaki yang menurut gelarannya ialah Messiah iaitu Jesus (Nabi Isa). Islam tidak pernah mengajar bahawa Nabi Muhammad itu ialah Allah/ Tuhan sendiri yang datang dalam bentuk manusia untuk membimbing umat manusia.

Benarkah Allah datang dalam bentuk seorang manusia (sebagaimana Jesus, Krishna)?

Mohon penjelasan: ...........................................